www.kirchenchor-olzheim.de

 

       Seit 1721 besteht

Unser Chor 

  Start        Proben     Kontakt   Galerie
                   
                      Kinderchor
                  
         
          Seit 801 besteht

Olzheim


aktuell

Chronik      Bücher      Ortsansichten

 Wandern  Veranstaltungen  Olzem

Pfarrgemeinde       Pfarrkirche

Homepage der Gemeinde Olzheim

 

Olzem

Diethelm Dräger

 

Wo Wampisch un Prüm mounter sprange,
wo mäschdisch de Schneefelbüsch rouscht,
wo kennisch Lek aal Lieder sange
un Olzemer Sproch mo jähr louscht:

De Eefel as eben meng Heemaot
un hei well am liebsten esch senn;
woannisch do wär esch des jeng saat,
an Olzem, do senn esch demmheem!

Esch klamme su jähr op de Berje
und kucke van Biertsched ant Daal;

meng Sorje, die jenn dann zu Zwerje,
meng Herz jett su liescht op eemol:

De Eefel as ...

Esch joan och janz jähr maol op Reese
 un kucke mesch em an der Welt,
doch waor esch en Mond fott , jelefsde,
dann jett et neist mieh, dat mesch häält:

De Eefel as...